Politica GDPR

INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele dvs. personale, sunt pastrate in conformitate cu prevederile legale si in acord cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE – denumit in cuprinsul acestui document GDPR.
Radikal Consult este denumire comerciala de marca, detinuta de societatea Radikal Training Center SRL, CUI 37430392, J40/5691/2017 care a implementat si respecta GDPR, la date avand acces doar persoanele autorizate, potrivit piliticilor si fluxurilor de lucru reglementate intern.
In vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzător, avem implementate masuri tehnice si organizatorice adecvate, avand capacitatea de a asigura confidentialitatea, integritatea datelor cu caracter personal si de a restabili disponibilitatea datelor cu caracter personal in timp util in cazul in care are loc un incident de natura fizica sau tehnica.
In vederea protejarii datelor personale, toate dispozitivele de stocare a datelor sunt securizate corespunzator, pentru unele operatiuni se foloseste criptarea datelor, avand implementat un proces pentru testarea, evaluarea si aprecierea periodica a eficacitatii masurilor tehnice si organizatorice pentru a garanta securitatea prelucrarii.
Orice solicitare privind prelucrarea datelor cu caracter personal, o puteti transmite pe adresa de e-mail dpo@radikalconsult.ro.

DEFINIREA UNOR TERMENI (EXTRAS GDPR)
Operator – inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care, singur sau impreuna cu altele, stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci cand scopurile si mijloacele prelucrarii sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevazute in dreptul Uniunii sau in dreptul intern;
Persoana vizata – este persoana a carei date personale sunt prelucrate;
Destinatar – inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism careia (caruia) ii sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent daca este sau nu o parte terta. Cu toate acestea, autoritatile publice carora li se pot comunica date cu caracter personal in cadrul unei anumite anchete in conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de catre autoritatile publice respective respecta normele aplicabile in materie de protectie a datelor, in conformitate cu scopurile prelucrarii;

CARE SUNT DATELE CU CARACTER PERSONAL

Legile ne dau definitii lungi si laborioase pentru datele cu caracter personal si protejarea lor. In concret, datele cu caracter personal reprezinta orice informatie prin care o persoana fizica poate fi identificata sau poate deveni identificabila, cum ar fi: un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, unul sau mai multe elemente specifice identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale etc.

CE INSEAMNA PRELUCRAREA DE DATE CU CARACTER PERSONAL

“Prelucrare de date cu caracter personal” inseamna orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi: colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea, modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea prin transmitere (inclusiv catre terti), diseminare sau punere la dispozitie in orice alt mod, alaturarea/alinierea ori combinarea, blocarea/restrictionarea, stergerea sau distrugerea.

DREPTURILE PERSOANEI VIZATE

Respectam drepturile dvs. fiind foarte atenti sa protejam datele dvs. cu caracter personal, potrivit legii, sa va informam atunci cand e nevoie si ne raliem intrutotul prevederilor legale.

DREPTUL LA INFORMARE – aveti dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea si protejarea datelor cu caracter personal;
DREPTUL DE ACCES LA DATE – aveti dreptul de a obtine de la operatorul de date confirmarea faptului ca datele cu caracter personal sunt sau nu prelucrate de catre acesta;
DREPTUL LA RECTIFICARE – aveti dreptul de a obtine rectificarea datelor inexacte, precum si completarea datelor incomplete;
DREPTUL LA STERGEREA DATELOR („DREPTUL DE A FI UITAT”) – aveti dreptul de a obtine, in masura in care sunt indeplinite conditiile legale, stergerea datelor cu caracter personal;
DREPTUL LA RESTRICTIONAREA PRELUCRARII – aveti dreptul de a obtine, in masura in care sunt indeplinite conditiile legale, marcarea datelor cu caracter personal stocate, cu scopul de a limita prelucrarea ulterioara a acestora;
DREPTUL LA PORTABILITATEA DATELOR – aveti dreptul de a primi datele cu caracter personal intr-o modalitate structurata, folosita in mod obisnuit si intr-un format usor de citit, precum si dreptul ca aceste date sa fie transmise de catre. alt operator de date, in masura in care sunt indeplinite conditiile legale;
DREPTUL DE A SE ADRESA JUSTITIEI SAU AUTORITATII NATIONALE DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL – aveti dreptul de a se adresa cu plangere Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, respectiv de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de legislatia aplicabila in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, care au fost incalcate.
DREPTUL LA OPOZITIE – aveti dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia particulara, ca datele cu caracter personal sa faca obiectul unei prelucrari, in masura in care sunt indeplinite conditiile legale;
DREPTUL DE A NU FI SUPUS UNEI DECIZII INDIVIDUALE – aveti dreptul de a cere si de a obtine retragerea, anularea sau reevaluarea oricarei decizii bazate exclusiv pe prelucrari efectuate prin mijloace automate (incluzand crearea de profiluri) care produce efecte juridice sau afecteaza in mod similar, intr-o masura semnificativa, persoanele vizate.

DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE
Completarea pe site a datelor cu caracter personal reprezinta solicitarea serviciilor furnizate de Radikal Consult si are valoare contractuala, parti furnizorul si BENEFICIARUL serviciului personal sau prin reprezentant legal.
In momentul contactarii pe site, prelucram urmatoarele date cu caracter personal: nume, prenume, telefon, adresa de e-mail, precum si orice alte date cu caracter personal pe care ni le funizati dvs, prin intermediul formularului de contact.
In momentul accesarii site-ului prelucram IP-ul si cooki-uri. Vezi politica de cookie-uri.
Daca ne contactati telefonic, prelucram vocea, doar pe durata convorbirii. Radikal Consult nu inregistreaza si nu stocheaza niciun fel de inregistari ale convorbirilor telefonice.

SCOPUL SI TEMEIUL PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prelucram doar datele cu caracter personal necesare pentru a va furniza servicii si pentru ca dvs. sa accesati serviciile Radikal Consult in bune conditii.
Ne sunt necesare numele, prenumele, adresa de e-mail, telefonul in scopul furnizarii serviciilor noastre, atunci cand acestea sunt solicitate prin formularul de contact aflat pe site, avand ca temei juridic incheierea unui contract.
Prelucram vocea dvs. atunci cand ne apelati, in vederea comunicarii cu noi precum si pentru a va contacta daca va fi nevoie, temeiul prelucrarii fiind relatia contractuala.
Prelucrarea IP-ului si a cookie-urilor se face un scopul accesarii site-ului nostru, temeiul fiind interesul nostru legitim. Pentru mai multe detalii, consultati sectiunea DESPRE COOKIES de pe site-ul nostru.
Adresa de e-mail si numarul de telefon sunt prelucrate in scopul comunicarii cu dvs. temeiul fiind contractul si interesul nostru legitim.
Adresa de e-mail este prelucrata in scopul transmiterii de noutati si evenimente, prin campanii si newslettere, sens in care pentru a fi la curent cu noutati va fi necesar sa va exprimati acordul in sectiunea dedicata, temeiul legal fiind consimtamantul dvs..

FELUL PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Numele, prenumele, adresa de e-mail sunt prelucrate prin colectare, inregistrare, organizare, stocare/arhivare si structurare, consultare, utilizare, extragere.
Prelucrarea prin dezvaluire si diseminare se face doar in masura in care Radikal Consult se afla in situatii precum controale autoritatiilor, avizari si/sau acreditari/autorizari, punerea la dispozitie catre terti autorizati ca urmare a situatiilor in care ar putea fi implicat in mod direct sau colateral, Radikal Consult sau initiate de acesta, ca urmare a unor sesizari, litigii, plangeri, cereri adresate de persoanele vizate sau terte persoane, caz in care vor fi puse la dispozitie doar persoanelor autorizate in acest sens si in acord cu prevederile GDPR, vizand in acest caz obligatia legala si/sau protejarea interesului legitim al Radikal Consult.
Aceiasi categorie de date cu caracter personal vor fi prelucrate prin modificare/rectificare, blocare/restrictionare, in situatii specifice, precum si prin stergere sau distrugere, la cererea persoanei vizate acolo unde exista aceasta obligatie legala sau dupa implinirea perioadei pentru care au fost prelucrate.
Prelucrarea vocii dvs. atunci cand ne apelati, in scopul comunicarii cu noi precum si pentru a va contacta daca va fi nevoie, temeiul prelucrarii fiind relatia contractuala dintre noi, este prelucrata doar pe perioada convorbirii, prin ascultare. Nu colectam si nu prelucram in niciun alt mod vocea persoanelor vizate.
Prelucrarea IP-ului si cookiuri-lor ce se face un scopul accesarii site-ului nostru, temeiul fiind interesul nostru legitim. Nu colectam IP-ul si nu il prelucram, acesta insa va fi cunoscut de furnizorul de servicii de internet. Pentru mai multe detalii, consultati sectiunea DESPRE COOKIES de pe site-ul nostru.
Adresa de e-mail este prelucrata in scopul comunicarii cu dvs. si transmiterii de noutati si evenimente, prin campanii si newslettere, avand ca temei legal consimtamantul dvs. pot fi prelucrate prin colectare, inregistrare, organizare, structurare, stocare, arhivare, adaptare, modificare, extragere, consultare, utilizare, dezvaluire prin transmitere (inclusiv catre terti), diseminare sau punere la dispozitie in orice alt mod, alaturare/aliniere ori combinare, blocare/restrictionare, stergere sau distrugere.

DURATA PRELUCRARII

Prelucrarea datelor cu caracter personal se face pe o perioada stabilita in functie de felul prelucrarii si anume, atunci cand prelucrarea este o obligatie legala, vom prelucra datele cu caracter personal, atat cand legea ne obliga sa pastram si sa gestionam, arhivam, datele cu caracter personal.

Prelucrarea in scopuri de marketing, se va face pana la retragerea acordului dvs. Prelucrarea in scopuri legitime se va pe perioada in care exiesta un interes legitim pentru prelucrare.
Prelucrarea contractuala, se va face pe perioada precontractuala de negociere, pe perioada executarii contractului si ulterior pentru o perioada de 10 ani, a avea probe intr-un eventual litigiu nascut intre parti precum si pentru respectarea obligatiilor legale fata de autoritatile abilitate.
Prelucrarea vocii dvs. atunci cand ne apelati, in vederea comunicarii cu noi precum si pentru a va contacta daca va fi nevoie, in scopul comunicarii si in temeiul prelucrarii fiind relatia contractuala dintre noi (termenii si conditiile agreate), este prelucrata doar pe perioada convorbirii.
Nu colectam si nu prelucram in niciun alt mod vocea persoanelor vizate. Prelucrarea in sensul legii, inceteaza la momentul incheierii/finalizarii apelului telefonic.
Prelucrarea IP-ului si cookiuri-lor se face un scopul accesarii site-ului nostru, temeiul fiind interesul nostru legitim, pe durata sesiunii. Pentru mai multe detalii, consultati sectiunea DESPRE COOKIES de pe site-ul nostru.

PROTECTIA DATELE CU CARACTER PERSONAL

Datele dvs. personale, precum si ale tuturor partenerilor nostri, sunt pastrate in conformitate cu prevederile legale si in acord cu GDPR.
Radikal Consult a implementat Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE – denumit in cuprinsul acestui document GDPR.
In cadrul Radikal Consult, la datele personale ale persoanelor vizate, au acces doar persoanele autorizate.
In vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzător, avem implementate masuri tehnice si organizatorice adecvate, avand capacitatea de a asigura confidentialitatea, integritatea datelor cu caracter personal si de a restabili disponibilitatea datelor cu caracter personal in timp util in cazul in care are loc un incident de natura fizica sau tehnica.
Toate dispozitivele de stocare a datelor sunt securizate corespunzator, pentru unele operatiuni se foloseste criptarea datelor.
In vederea protejarii datelor personale, avem implementat un proces pentru testarea, evaluarea si aprecierea periodica a eficacitatii masurilor tehnice si organizatorice pentru a garanta securitatea prelucrarii.

PERSOANE CARE AU ACCES LA DATELE CU CARACTER PERSONAL
– TERTI AUTORIZATI (IMPUTERNICITII OPERATORULUI) –

Datele cu caracter personal pot fi prelucrate de terti autorizati in masura in care Radikal Consult se afla in situatii precum controale autoritatiilor, avizari si/sau acreditari/autorizari, terti autorizati ca urmare a situatiilor in care ar putea fi implicat direct sau colateral, Radikal Consult ca urmare a unor sesizari, litigii, plangeri, cereri adresate de persoanele vizate, de terte persoane sau initiate de Radikal Consult, caz in care vor fi puse la dispozitie doar persoanelor autorizate in acest sens si in acord cu prevederile GDPR, vizand in acest caz obligatia legala si/sau protejarea interesului legitim al Radikal Consult.
Datele cu caracter personal sunt transmise catre persoane care in relatia cu Radikal Consult – OPERATORUL – au calitatea de IMPUTERNICITI.
IMPUTERNICITII Radikal Consult sunt persoane juridice de drept public (autoritati ale statului) precum ANAF, Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, Administratia Finantelor Publice si alte institutii care pot, in mod legal, solicita informatii despre activitatea noastra generala sau punctuala.
IMPUTERNICITII Radikal Consult sunt persoane juridice de drept privat precum serviciul contabilitate, serviciul tehnic, serviciul IT, serviciul marketing.

INFORMARI DESPRE PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Solicitarile privind prelucrarea si protectia datelor cu caracter personal le puteti adresa responsabilului cu protecta datelor cu caracter personal pe adresa dpo@radikalconsult.ro
Solicitarile vor fi solutionate in acord cu prevederile GDPR in cel mai scurt timp posibil, acesta putand fi de maxim 1 luna. In situatii justificate in general de complexitatea solicitarii, termenul se poate prelungi cu 1 luna, situatie in care veti fi instiintati.

DESPRE COOKIES